Dr. Arif Masud
BHMS, MD(Hom)
(Principal)

Dr. Nitin Somalal Shah
M.S. (GEN.SURGERY), M.B.A., P.G.D.H.H.M.

Dr. Narendrakumar Umiyashanker Raval
D.H.M.S., M.D.(HOMOEO)

Dr. Nishit V. Shah
Reg No : G-4607

Dr. Neeta Parmar
Reg No : G-14614

Dr. LokendraSinh Rathod
B.H.M.S, M.D. (Asst. Professor)

Dr. Narendra H. Sharma
B.H.M.S, M.D.

Dr. Anand Desai
B.H.M.S, M.D.

Dr. Arohi Pandey
B.H.M.S, M.D.

Dr.Samir Thakkar
D.H.M.S, M.D.

Dr.Abhishek Jain
B.H.M.S, M.D.

Dr. Dhwanika Dhagat

Dr. Jatin Dhagat

Dr. Upasana Solanki

Dr. Chandani Ganatra

Dr. Dhwani Thakkar

Dr. Gayatri Desai

Dr. Payal Raval

Dr. Jigisha Jain

Dr. jamuna Rawat

Dr. Jyoti jaiswar

DR. Amish Surani

Dr. Pratibha Khandelkar

Dr. Payal Thakkar

Dr. Dushyant Desai

Dr. Paresh Sheth

Dr. Jyoti Trivedi

Dr. Bhasmang Trivedi

Dr. Viral Pate

Dr Kapil Khokale